iphone2 发表于 2017-12-7 15:06:31

如何把婚前个人财产变为夫妻共同财产?

  最近有不少朋友咨询如何把属于夫妻一方的婚前个人财产变为夫妻共同财产?小编不禁感叹,大家每天是生活的多么的缺乏安全感!刚结婚,就在考虑离婚了财产怎么分?我们来看看法律如何规定的:
  我国《婚姻法》第19条规定:夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。从法律规定可以看出,把婚前个人财产变为夫妻共同财产最便捷有效的方法就是签订书面的财产协议了,感觉不放心的可以去公证机关做一下公证(公证并非该财产协议生效要件)。小提醒:对于房车等大型家庭消费品可以加名,对于现金存款可以先取出然后再存进银行。

                                                                        
                        
                  
页: [1]
查看完整版本: 如何把婚前个人财产变为夫妻共同财产?